7 principii pentru o companie responsabilă

Principiile Claux Round Table pentru un mediu de afaceri responsabil

În condițiile în care profitul a devenit principalul indicator al prosperității unei companii care activează pe piața globală, lipsa unor principii etice și morale care stau la baza comportamentului liderilor business-urilor ar avea efecte dăunătoare asupra mediului de afaceri în general, și a grupurilor cointeresate ale unor companii, în special. Companiile, la fel ca orice entitate economică sau politică care activează pe teritoriul unui stat, au responsabilitatea de a contribui la prosperitatea economico-socială a acestuia, prin satisfacerea nevoilor oamneilor și un comportament de afaceri care să țină cont de practicile etice și morale.

(Sursa)

Ce înseamnă un comportament corect în mediul de afaceri? Care sunt normele etice pe care ar trebui să le respecte orice companie care își dorește să activeze eficient pe piața globală? Acestea sunt doar câteva întrebări care au stat la baza constituirii primelor principii pentru un mediu de afaceri responsabil: Principiile Caux Round Table. Au fost stabilite 7 principii, de care orice companie care activează pe piața globală, ar trebui să țină cont:

1. Asumarea responsabilității în fața tututror grupurilor cointeresate ale unei companii;

Orice companie are obligația de a-și asuma responsabilitatea în fața grupurilor coninteresate și de a le respecta și reprezenta interesele acestora: clienți, angajați, furnizori, investitori, acționari, competitori și comunitate. Fiecare grup cointeresat aduce valoare companiei, îi asigură existența și contribuie la dezvoltarea și consolidarea financiară a acesteia.

2. Contribuția asupra dezvoltării economice și sociale a comunităților în care își desfășoară activitatea (investiții în inovație, utilizarea responsabilă a resurselor naturale, respectarea principiilor unei piețe libere etc. )

O companie care acționează într-o comunitatea nedezvoltată din punct de vedere economic, social sau imatură din punct  de vedere politic, nu poate și nici nu va avea rezultate economice considerabile. De aceea, companiile, prin natura activităților pe care le desfășoară, trebuie să contribuie la dezvoltarea comunității în care activează, să se implice în cadrul acesteia și să fie responsabile atât în fața comunității, cât și pentru acțiunile și deciziile pe care le iau.

3. Respectarea legii în litera și spiritul ei;

O companie este responsabilă atât timp cât respectă legile și angajamentele pe care și le-a asumat încă de la constituirea sa. Corupția, spionajul industrial, relațiile “de cumetrie” sau favoritismul sunt și vor fi principalele provocări la care trebuie să le facă față companiile. Totodată, trebuie avut în vedere faptul că uneori până și comportamentele legale pot avea consecințe negative în afaceri și asupra societății în care activează companiile. De aceea, transparența, corectitudinea și integritatea membrilor unei companii sunt valorile pe care orice companie ar trebui să le încorporeze în tot ceea ce face.

4.Respectarea normelor morale și a convențiilor;

O companie trebuie să respecte legile, normele și convențiile locale, naționale și internaționale ale statului în care își desfășoară activitatea. Totodată, la nivelul comunității, companiile ar trebui să ia în considerare și să respcte cultura locală, tradițiile autohtone și obiceiurile comunității în care activează.

5.Susținerea unui proces de globalizare responsabil;

La momentul actual, ca urmare a procesului de globalizare la care asistăm de ceva timp și a faptului că toate companiile își desfășoară activitatea pe piața globală, fiecare acțiune are efecte atât la nivel local, cât și la nivel mondial. În acest context, companiile ar trebui să susțină și să promoveze un comerț multilateral deschis și corect.

6. Respectarea mediului natural;

Indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, o companie trebuie să țină cont de efectele pe care le are asupra mediului înconjurător și să utilizeze în mod eficient resursele naturale de care dispune. Totodată, este importantă eficientizarea procesului de producție și de distribuție a companiei.

7. Respingerea activităților ilicite.

(Sursa)        

O companie este responsabilă  în momentul în care orice act de coruptie sau dare de mită este respins. Activitățile ilegale și tranzacțiile comerciale sunt și trebuie să fie două lucruri care se resping, care nu sunt direct proporționale.

Stabilirea unor principii – Claux Round Table – pentru un mediu de afaceri responsabil reprezintă un moment de cotitură, o conștientizare a importanței și necesității existenței unor principii care să ghideze activitatea mediului de afaceri.  Acestea reprezintă temelia care stă la baza stabilirii și construirii capitalismului moral la nivel piețelor mondiale.

comments

Adauga comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *